Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/denmaritimebase.com/public_html/wp-content/plugins/seo-wordpress/seo-rewritetitle-class.php on line 17
Om os … | – et søstærkt tilbud til unge ...

Om os …

Tilbuddet henvender sig til unge, som »forsvinder«, og som er svære at nå i traditionelle døgntilbud, eksempelvis unge med flere anbringelser bag sig, unge med misbrug og/eller en spirende kriminel løbebane, og som har brug for en drastisk ændring i deres liv.
Den Maritime Base råder i øjeblikket over et skib, Sagitta, hvor der er plads til tre elever. Besætningen om bord består af skipper, styrmand og en lærer. Skibene er godkendte af Søfartsstyrelsen, og de sejler i perioden fra august til maj i de caribiske farvande.
Derudover råder Den Maritime Base over en landbase godkendt af Holbæk Kommune. Landbasen er beliggende i Vipperød. Her opholder eleverne sig efter togtet er afsluttet i Caribien og til eksamen er overstået. Landbasen har samarbejde med de nærliggende skoler omkring henholdsvis 9. og 10. klasses afgangseksamen.
Under opholdet bliver der ført tilsyn med den unge, og de forhold den unge opholder sig under. Efterfølgende udfærdiges en rapport til den anbringende kommune.